Zabytki architektury

Gmina Mircze jest malowniczo położona w widłach dwu rzek Bugu i Huczwy. Jest tu wiele pięknych i cennych zabytków, które warto zobaczyć. W Modryniu znajduje się dawna cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem Opieki Najświętszej Marii Panny obecnie kościół rzymskokatolicki. Budynek zbudowany w 1740 roku, z fundacji Rozalii Wilgi. Obok znajduje się cmentarz, na którym pochowani są dawni właściciele Modrynia. W Mirczu mażemy zobaczyć dawną cerkiew grekokatolicką pod wezwaniem Kosmy i Damiana, zbudowana z inicjatywy Rulikowskich dawnych właścicieli Mircza. Cerkiew obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Przy budynku znajduje się dzwonnica zbudowana wraz z cerkwią. W Mirczu znajdziemy też murowany krzyż na skrzyżowaniu dróg starowiejskiej i hrubieszowskiej z 1905 roku, ufundowany przez mieszkańców jako podziękowanie za ukaz cara Mikołaja II o tolerancji religijnej. Jest również drewniany budynek z 1890 roku dawny posterunek policji, świeżo po renowacji. Naprzeciw znajduje się Dawny areszt gminny z XIX wieku w formie kwadratu z kopertowym dachem. W miejscowości Górka-Zabłocie znajduje się drewniany kościół z 1934 roku przeniesiony tu z Aleksandrowa, powiat Biłgoraj w 1998 r. Kościół jest jednonawowy i jednowieżowy. W miejscowości Mołożów znajduje się pomnik powstańców styczniowych, a na cmentarzu w Mołożowie jest zbiorowa mogiła z tego okresu. Stara Wieś to miejscowość gdzie możemy zobaczyć Kapliczkę św. Nepomucena, zabytkowy nagrobek obok kościoła parafialnego, dawny mieszkalny budynek folwarczny. W miejscowości Małków Kolonia znajduje się zabytkowy nagrobek na cmentarzy parafialnym. W Marysinie napotkamy kapliczkę przydrożną, zaś w Prehoryłym zabytkowy nagrobek na cmentarzu grekokatolickim. Szychowice to miejscowość gdzie znajduje się zabytkowy cmentarz prawosławny i wciąż czynna Spółdzielnia Produkcyjna. W Wiszniowie natomiast znajdziemy dawną cerkiew grekokatolicką z 1850 roku obecnie kościół, spichlerz z lat 50-tych, oraz dawną szkołę z końca XIX wieku. Kryłów to miejscowość gdzie chyba znajdziemy najwięcej zabytków, bo jest tu kościół neogotycki, figura św. Jana Nepomucena, dawna brama klasztoru reformatów, neogotycka brama zamkowa z domkiem oddźwiernego, ruiny zamku na wyspie, zabytkowe grobowce na cmentarzu parafialnym, młyn motorowy, źródełko i figura św. Mikołaja ze swoją niezwykłą historią.