Właściciele ziemscy

W skład gminy Mircze wchodzą 23 miejscowości. Każda z nich miała swoich właścicieli ziemskich, którzy czasami posiadali też dwie lub trzy z tych miejscowości w jednym czasie. Ale w skutek zawirowań gospodarczych, które w tamtych czasach miały miejsce, własność przechodziła z rąk do rąk, czasami po krótkim upływie czasu.
 • Andrzejówka - pierwszym znanym właścicielem była rodzina Horodyskich, następnie Stefan Wyszyński, Tadeusz Wyszyński, Tadeusz Świeżawski, Michał Świeżawski, Bronisława Świeżawska.
 • Borsuk - pierwszymi znanymi właścicielami była rodzina Rakowskich, dalej Andrzej Kiciński herbu Rogala.
 • Dąbrowa - jedynym znanym właścicielem dóbr był Franciszek Pichowski, który majątek sprzedał chłopom.
 • Kryłów - kolejnymi właścicielami byli: Roman Lubartowicz, Tęczyńscy, Jakub Korytko, Ostrorogowie, Jerzy Wiśniowiecki, Radziejowscy, Prażmowscy, Józef Jeżewski, Józef Łopuski, Benedykt Jeżewski, Chrzanowscy, Krzysztof Towiański, Teresa Lubomirska, Horodyscy
 • Łasków - kolejni właściciele: Jan z Laskowa, Marcin z Laskowa, Gotard z Laskowa, Andrzej Laskowski, Szymon Korytko, Wnorowski, Jan Łychowski, Marcin czemiernicki, Sokolniki, Piotr Stoiński, Rudnicki, Iwiński, Sobieszczański, Witscy, Rulikowscy, Karol Łempicki, Piotrkowscy,
 • Małków - kolejni właściele: Tęczyńscy, Ostrorogowi, Jerzy Wiśniowiecki, Radziejewscy, Karczewski, Prażmowscy, Jeżewscy, Chrzanowscy,
 • Marysin - Wincenty Rulikowski
 • Miętkie - Jan Sząpnik, Jan Kołmasz, Sasin Nabroski, Jan Miękicki, Hinek Piotrkowski, Modryński, Krzysztow Komorowski, Aleksander Łaszcz,
 • Mircze - Ziemowit IV, Kazimierz I, Jan Magiera, Mireccy, Stanisław Szeliga Mirecki, Abraham z Mircza, Eliasz z Mircza, Szymon Mirecki, Jan Laskowski, Michał Horydłowski, Andrzej Mirecki, Wronowski, Oszczepalski, Gojski, Olszewski, Maszowski, Sokolnicki, Zieliński, Michał Rulikowski, Paweł Józef Olszewski, Józef Stanisław Sobieszczański, Mikołaj Żukowski, Marianna z Michałowskich Cebrowska, Józef Zalewski, Albin Trzebiński, Wincenty Rulikowski,
 • Modryniec - pierwszym znanym właścicielem był Roman Lubartowicz, po nim w kolejności Piotr Słodzin, Bogusz z Grabieńca, Jan Modryński, Łapkowski, Czemiernicki, Chołojowski, Adam Makosieja, Tomasz Jankowski, Niedzwiedzki, Porębski, Zakrzycki, Jan Sokolnicki, Józef olszewski, Urszula Powidzka Stanisław Kostka Skarżyński, rodzina Milowiczów.
 • Modryń - pierwszym znanym właścicielem był Jan Modryński, po nim stanisław Sarbiewski, Elżbieta Trzcińska, Wacław Kuźmiński, Władysław Milowicz, rodzina Milowiczów,
 • Mołożów - pierwszymi właścicielami wsi w 1469 r., byli Marcin i Stanisław z Mołożowa, po nich w kolejności Krystyna i Jan z Oszczowa, Czarnecki, Łaszcz , Sadurski, Aleksander Łaszcz herbu Prawdzic, Józef Łaszcz, Anna z Potockich, Stanisław Szczęsny, Antoni Horodyski, Tomasz Horodyski, Jan Rakowski, Chrzanowski, Wincenty Rulikowski,
 • Prehoryłe - pierwszym notowanym właścicielem wsi był Andrzej Teczyński i spadkobiercy z rodu Tęczyńskich, potem w 1637 r., Mikołaj Ostroróg, dalej Jerzy i Eufrozyna Wiśniowieccy, Hieronim Radziejowski, Michał Radziejowski, rodzina Prażmowskich, Józef Jeżewski, Benedykr Jeżewski, Marcin Chrzanowski, Józef Chrzanowski, Aleksander Chrzanowski, Józefa Chrzanowska Horodyska a później jej dzieci.
 • Radostów - pierwszym wymienianym właścicielem był Stanisław „de Skale” a po nim Stanisław Siecioch, Siennicki, Radostowski, Paweł Branicki, Paweł Borzęcki, Jan Stawski, Mikołaj Radecki, Stanisław, Wawrzyniec Radeccy, Jan Polanowski, rodzina Grabowskich, Gustaw Wierciński, Stefan Dobiecki.
 • Rulikówka - wieś jako folwark wchodziła w skład dóbr szychowieckich.
 • Smoligów - Pierwszym właścicielem tych dóbr był Tomasz Kwaczała, po nim w kolejności Mikołaj ze Smoligowa, Jan Strzałkowski, Marcin Komorowski, Marcin Stróżowski, Niedźwiedzki, Czemiernicki, Piotr Stoiński, Iwiński, Benedykt Jeżewski, Marcin Chrzanowski i jego spadkobiercy Józef, Aleksander i Józefa, Józefa Chrzanowska, Kiełczewska, Aureli Piotrowski, Leonia Kiełczewska.
 • Stara Wieś - pierwszymi właścicielami była rodzina Wydżgów, po nich Milewski, Bełżeccy, Anna Puzynianka, Jan Michał Rostkowski, Józef Leszczyński, Maciej Rakowski, Florian Rakowski, Kamila Rakowska, Adolf Rakowski, Andrzej Kiciński, Andrzej Kiciński.
 • Szychowice - jako pierwszych włascicieli notuje się rodzinę Tęczyńskich, po nich Stanisław Ostroróg, Mikołaj Ostroróg, Jerzy Wiśniowiecki, Radziejowski, Koniecpolski, Maciej Bystrzanowski, Leszczyńscy, Rulkiowscy,
 • Tuczapy - do 1772 roku majątek był w rękach rodziny Łaszczów z Tuczap, później nabył go Hieronim Horodyski, Ksawera i Tomasz z Horodyskich, Bronisław Chrzanowski, Ludwik Chrzanowski,
 • Wereszyn - pierwszym znanym właścicielem był Rogala Czarny z Wereszyna, po nim Ścibor Rogala, Maciej z Wereszyna, Paweł Rogala, Mikołaj Rogala, Jadwiga z Wereszyna, Stanisław z Łaskowa, Jan z Łaskowa, Sokołowscy, Wegliński, Stanisław Nagurski, Mikołaj Koc, Antoni Ożga, Mateusz Horodyński, Świeżawscy, Robert Białkowski.
 • Wiszniów - pierwszym znanym właścicielem był Mikołaj Mnich, po nim Jan Makosiej herbu Prawda, Mikołaj i Jan z Wiszniowa, Stanisław Nagurski herbu Ostoja, Mikołaj Koc, Stanisław Radecki, Michał Radecki, Franciszek Świeżawski, Mateusz Świeżawski, Jan Grabowski, Aleksander Grabowski, Hipolit i Jan Świeżawski, Seweryn Kiełczewski, Tadeusz i Józef Kiełczewscy, Zofia Jaroszyńska.