Walory przyrodnicze - flora i fauna

Gmina Mircze położona jest w Kotlinie Hrubieszowskiej nad rzeką Bug, która stanowi jej wschodnią granicę. Krajobraz jest bardzo zróżnicowany, znajduje się tu wiele hektarów łąk, które są siedliskiem jeszcze większej liczby ptaków i roślin. Sięga tu Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, znajduje się Ostoja Mircze, oraz Ostoja Dolina Środkowego Bugu. Ostoja Mircze jest położona na glebach bardzo żyznych, są tu bowiem czarnoziemy powstałe z gleb lessowych. Lasy zdominowane są przez takie gatunki jak sosna, dąb czy grab, zaś runo leśne przez gatunki ciepłolubne z powodu ocieplenia klimatu. W ostoi gniazduje 17 gatunków ptaków, a 3 są wpisane do Czerwonej Księgi. Jest tu orlik krzykliwy, dzięcioł białoszyji, muchołówka białoszyja, derkacz, trzmielojad, bocian biały, dzięcioł średni, muchołówka mała. Spotkamy tu susła perełkowanego, oraz smużkę stepową. Roślinność reprezentują żmijowiec czerwony, starodub łakowy, obuwik pospolity. Ostoja Dolnego Bugu praktycznie w Gołębiu ma swój początek, wschodnią jej granicą jest koryto Bugu. Wobec tego że wzdłuż rzeki są łąki porośnięte trawami, sa tam sprzyjające warunki do gniazdowania wielu ptaków, a rzeka jest miejscem bytu wydry czy bobra. Strome zbocza Bugu są cenną ostoją flory i fauny stepowej.