Trasy turystyczne i szlaki rowerowe

W gminie jest wyznaczonych kilka szlaków turystycznych i rowerowych.
  • Szlak Nadbużański znakowany na czerwono Kryłów – Horodło wyznacza wschodnią granicę Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
  • Szlak Gocki - Masłomęcz - Kosmów - Kryłów oznaczony na niebiesko.
  • Trasa rowerowa: Mircze - Małków - Kryłów Kolonia – Górka Zabłocie – Smoligów - Ameryka – Mircze (łącznie 30 km.)
  • Trasa rowerowa: Mircze – Borsuk Kolonia – Stara Wieś – Mołożów Kolonia – Tuczapy – Lipowiec- Mietkie – Mircze ( łącznie 25 km.)
  • Trasa rowerowa: Mircze – Stara Wieś – Radostów – Wiszniów – Wereszyn – Mircze (Łącznie 23 km.)